ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

ประกาศข่าวสารการรับสมัคร
  • รายงานยอดการสมัครเรียน Online
  • รวมทั้งสิ้น 0 คน
  • ชั้นอนุบาล 0 คน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 คน
  • ชั้น ม.1 0 คน
  • ชั้น ม.4 0 คน